Möteskalender för Klubb Maritim – Göteborg

    Våren  2022

 

   

    
    20/8 Lördag kl 17:30

     Uppstart med Holmqvists middag.
     Vi högtidlighåller avvecklingen av Ingvar Holmqvists stiftelse, 
    som finansierat vår verksamhet i många år, 
    och som inleder höstens säsong på Klubb Maritim-Göteborg.
    Detta sker med en kryssning runt Hisingen med två-rätters middag och guidning.
    Vi samlas vid Lilla Bommen, där fartyget Carl Michael Bellman lägger till. 
    Medtag gärna respektive eller en intresserad kompis så får vi en trevlig kväll tillsammans.
    Det kraftigt subventionerade priset är 250 kr per person vilket betalas på 
    pg 4395028-6 eller Swish 1235054945 senast den 10 augusti 2022
    Märk betalningen med RESA och menyalternativ.

   Dessa är Menyalternativen

   När du betalat för dig och ditt sällskap, vänligen maila sekreteraren (fransl@gmail.com) eller
   ring 073-9874355 och meddela namn på deltagarna och vilket meny-alternativ som önskas.
   Två-rätters middag ingår i priset, medan dryck och övrig mat betalas av direkt ombord.
   Vänligen notera att fartyget är kontantfritt.


   30/8 Tisdag, kl 1900 - Föredrag
    Ibb Jessen berättar och visar bilder från Boghammar Marin
    med anledning av sin nya bok.

    13/9 Tisdag, kl 1900 – Film 
 
   Dokumentärfilm om dieselmotororer. Engelskt tal

    27/9 Tisdag, kl 1900 - Föredrag 
    Anders Bergenek kåserar och visar bilder på temat ”Jag tog färjan till Travemünde”.

   11/10 Tisdag, kl 1900 – Film: When China ruled the seas

  

    Forskning: Torsdagar kl 12 – 15, udda veckor under ledning av Torsten Hagneus.