Bästa medlemmar!

 Som ni har kunnat notera har Klubb Maritim-Göteborg inte kallat till årsmöte under februari 2021,
vilket skulle ha skett i föregående års sista nummer av Båtologen. Detta gäller enligt 5 § stadgarna.

Som alla förstår har vi i det längsta avvaktat en förbättring av läget i pandemin för att kunna genomföra ett årsmöte i klassisk mening.
Nu inser vi att det inte kommer att kunna ske i rimlig tid och det är högst oklart när vi kan återuppta verksamheten i Kajutan igen.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att hålla ett årsmöte i elektronisk form tisdagen den 2 mars 2021 kl. 19:00.
Förhoppningen är att så många som möjligt kommer att kunna delta via dator, smart telefon eller padda.
Vi kommer inom kort att informera detaljerat om hur årsmötet kommer att gå till,
hur materialet kommer att distribueras inför mötet och hur de tekniska plattformarna ska fungera.
Det är viktigt för oss att ingen ska behöva avstå från mötet av tekniska skäl.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

 

Dagordning för mötet 

Årsredovisning KMG 2020

Valberedningens förslag

Hur man deltager på mötet

Föreningens stadgar