Styrelsen för Klubb Maritim Göteborg
 

Rickard Sahlsten,   Ordförande
mail
------------------------------------------------

 Frans Lundquist, Sekreterare
tel.  073-9874355
mail
-----------------------------------------------------

 Path Axelsson Rimsberg, Kassör
tel. 0723-145033 
mail

-----------------------------------------------------

 Ragnar Magnander, Ledamot

tel. 0736-70 82 23,

mail
-------------------------------------------------

Andreas Ingvarsson, Ledamot
tel. 0709-269076
mail

--------------------------------------------------------

Åke Karlsson , Suppleant

tel. 0722-331159

mail

---------------------------------------------------------

Tomas Harring,  Suppleant

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------