Styrelsen för Klubb Maritim Göteborg
 

Rickard Sahlsten,   Ordförande
mail
------------------------------------------------

 Frans Lundquist,   Sekreterare
tel.  073-9874355
mail
-----------------------------------------------------

 Path Axelsson Rimsberg, Kassör
tel. 0723-145033 
mail

-----------------------------------------------------

 Ragnar Magnander,   Ledamot

tel. 0736-70 82 23,

mail
-------------------------------------------------

 Lennart Ramsvik,   Ledamot

tel.  0705-92 41 98,
mail
----------------------------------------------------------

Maud Wiedemann,  Ledamot
tel. 0704-855156
mail
---------------------------------------------------------

 Jan-Erik Andersson,   Ledamot
tel. 0733-127216
mail
--------------------------------------------------------------

Morgan Rittedal,  Suppleant
tel. 0704-85 51 19, 031-474444

mail

------------------------------------------------------------
Åke Karlsson , Suppleant