ACHILLEUS vid kaj i Stockholm ca 1977. Klubb Maritim-Goteborg