Biblioteket

Här hittar man allehanda maritim litteratur tillgänglig för
alla besökare. Även hemlån av en del böcker är möjlig, men då måste
man först tala med vår eminente bibliotekarie Örjan Hellertz.


Mängder av Lloyds Register och annan litteratur.


Pärmar med foton och fartygsuppgifter.


Bild från en bokförsäljning , dubbletter från biblioteket till salu till
mycket attraktiva priser.