Välkomna till Klubb Maritim Göteborg

Klicka på länkarna nedan.

OBS! ÅRSMÖTET FÖR 2022 ÄR FRAMFLYTTAT TILL 3 SEPTEMBER.


Vår lokal Kajutan och hur du kommer dit
Mötesverksamheten
Studiebesök o. dyl.
Biblioteket
Foto-offerter
Styrelsen
Föreningens stadgarNYHET! Nu har klubben eget Swish-konto för enklare betalning. 
Numret till vårt konto är
1235054945 till vilket du kan betala allt du köper från klubben.
Glöm inte att ange avsändare och vad betalningen gäller.
Känner du för att stödja klubben med ett valfritt belopp, 
litet eller stort, så är vi givetvis mycket tacksamma! 
                                                                                   
Klubben har för avsikt att lägga upp ett större bildverk över de bilder som vi, 
genom donationer och inköp av foto- och negativsamlingar, är copyright-innehavare av. 
Meningen är att visa de samlingar som digitaliserats, 
för att på ett lätt sätt kunna åskådliggöra denna bildskatt.
Följande fotografers samlingar har digitaliserats:
              Dag Alme'n
              Tore Granath
              Örjan Kronwall 
              Lars-Eric Persson

Kommande samlingar att visas: 
              Bertil Gärd
              Terje W. Fredh
              Jan-Erik Andersson
              Bertil Zandelin


                               


     
Klubb Maritim är stolt att kunna presentera våra främsta sponsorer.

  

Kontakt webmaster