Välkomna till Klubb Maritim Göteborg

Klicka på länkarna nedan.

Vår lokal Kajutan och hur du kommer dit
Mötesverksamheten
Studiebesök o. dyl.
Biblioteket
Foto-offerter
Styrelsen

Klubb Maritim - Göteborg avser att skapa ett ”digitalt museum”
över den svenska handelsflottan och den svenska varvsindustrin
från slutet av 1800-talet och framåt. 
Lanseringen är satt till år 2022.
Syftet är att samla all den kunskap och allt det bildmaterial
som finns inom klubben, för att kunna nyttjas av företag, 
organisationer, författare, forskare, och enskilda med intresse
av sjöfart eller som vill forska i släktens bakgrund inom sjöfart.
Klubb Maritim är stolt att kunna presentera våra främsta sponsorer av projektet:

  

Kontakt webmaster