Välkomna till Klubb Maritim Göteborg

Klicka på länkarna nedan.

Årsmötet 2021

Vår lokal Kajutan och hur du kommer dit
Mötesverksamheten
Studiebesök o. dyl.
Biblioteket
Foto-offerter
Styrelsen

Klubben har för avsikt att lägga upp ett större bildverk över de bilder som vi, 
genom donationer och inköp av foto- och negativsamlingar, är copyright-innehavare av. 
Meningen är att visa de samlingar som digitaliserats, 
för att på ett lätt sätt kunna åskådliggöra denna bildskatt.
Vi börjar med att presentera en del av Tore Granaths bilder.
Nästa fotograf vars bilder kan ses här är Örjan Kronwall
Tredje fotografen är Lars-Erik Persson.
Fjärde fotografen, Dag Alme'n

 


Klubb Maritim är stolt att kunna presentera våra främsta sponsorer.

  

Kontakt webmaster