Välkomna till Klubb Maritim Göteborg

Klicka på länkarna nedan.

Vår lokal Kajutan och hur du kommer dit
Mötesverksamheten
Studiebesök o. dyl.
Biblioteket
Foto-offerter
Styrelsen

Klubben har för avsikt att lägga upp ett större bildverk över de bilder som vi, 
genom donationer och inköp av foto- och negativsamlingar, är copyright-innehavare av. 
Meningen är att visa de samlingar som digitaliserats, 
för att på ett lätt sätt kunna åskådliggöra denna bildskatt.
Vi börjar med att presentera en del av Tore Granaths bilder. Länk till denna sida hittar du här.
Nästa fotograf vars bilder kan ses här är Örjan Kronwall. Länk till dessa bilder.

Klubb Maritim är stolt att kunna presentera våra främsta sponsorer.

  

Kontakt webmaster