Välkomna till Klubb Maritim Göteborg

Klicka på länkarna nedan.

Vår lokal Kajutan och hur du kommer dit
Mötesverksamheten
Studiebesök o. dyl.
Biblioteket
Foto-offerter
Styrelsen
Föreningens stadgar


Klubben har för avsikt att lägga upp ett större bildverk över de bilder som vi, 
genom donationer och inköp av foto- och negativsamlingar, är copyright-innehavare av. 
Meningen är att visa de samlingar som digitaliserats, 
för att på ett lätt sätt kunna åskådliggöra denna bildskatt.

Följande fotografers samlingar har digitaliserats:
              Dag Alme'n
              Tore Granath
              Örjan Kronwall
              Lars-Erik Persson.
     
Klubb Maritim är stolt att kunna presentera våra främsta sponsorer.

  

Kontakt webmaster