Styrelsen för Klubb Maritim Göteborg
 

Rickard Sahlsten   Ordförande
mail
------------------------------------------------

 Frans Lundquist   Sekreterare
tel.  073-9874355
mail
-----------------------------------------------------


 Path Axelsson Rimsberg, Kassör
tel. 0723-145033 
mail

-----------------------------------------------------

 

 Andreas Ingvarsson   Ledamot

tel. 031-96 59 58, 0709-26 90 76,
mail
----------------------------------------------

 Ragnar Magnander   Ledamot

tel. 0736-70 82 23,

mail
-------------------------------------------------

 Lennart Ramsvik   Ledamot

tel.  0705-92 41 98,
mail
----------------------------------------------------------

Maud Wiedemann  Ledamot
tel. 0704-855156
mail
---------------------------------------------------------

 Jan-Erik Andersson   Suppleant
tel. 0733-127216
mail
--------------------------------------------------------------

Morgan Rittedal,  Suppleant
tel. 0704-85 51 19, 031-474444

mail