Foto-offerter från Klubb Maritim Göteborg.

Beställer bilder gör Du genom att skriva till Fotoarkivet 
c/o Bertil Söderberg, Kupekärsgatan 69, 421 60 Västra Frölunda,
Eller via  mail.

Priset är för en 10x15 cm kopia är 10:-
 och för 21x31 cm 100:-
Porto och exp.-kostnad tillkommer med 30:-
för utlandsbeställningar är portot 40:-

Beställningar efter sista beställningsdatum till förhöjt pris.
För 10x15 cm 15:- och för 20x30 cm 115:-
Betalning vid leverans

Offert 001
  Beställningar till förhöjt pris.
Bilder från Örjan Kronwalls diabildssamling.

Offert  002  Beställningar till förhöjt pris.
Bilderna härstammar från Jacky Leissners samling av 
foton av fiskefartyg från 1940 - 50 talen.

Offert  003  Beställningar till förhöjt pris.
Bilder från Örjan Kronwalls diabildssamling.

Offert  004  Beställningar till förhöjt pris.
Bilder från Örjan Kronwalls diabildssamling.

Offert  005    Beställningar till förhöjt pris.
Bilderna härstammar från Jacky Leissners samling av 
foton av fiskefartyg från 1940 - 50 talen.

Offert  006   Beställningar till förhöjt pris.
Bilderna från Terje W. Fredh, som lånat ut sin 
negativsamling till Klubben.

Offert  007   Beställningar till förhöjt pris.
Bilderna från Terje W. Fredh, som lånat ut sin 
negativsamling till Klubben.

Offert  008  Beställningar till förhöjt pris.
Bilderna från Terje W. Fredh, som lånat ut sin
 negativsamling till Klubben.

Offert  009  Beställningar till förhöjt pris.
Bilderna är mestadels från Örjan Kronwalls samling.

Offert 010 Beställningar till förhöjt pris.
Bilderna är mestadels från Örjan Kronwalls samling.

Offert 011 Beställningar till förhöjt pris
Bilderna från Terje W. Fredh, som lånat ut sin 
negativsamling till Klubben.

Offert 012  Beställningar till förhöjt pris
Bilderna från diverse olika fotografer

Offert 013
  Beställningar till förhöjt pris 
Bilder från diverse olika fotografer

Offert 014  Beställningar till förhöjt pris
Bilder från Örjan Kronwall, Åke Olofsson,
Rickard Sahlsten och Bertil Söderberg.

Offert 015  Beställningar till förhöjt pris
Bilder från Örjan Kronvalls, Terje W Fredhs och Rickard Sahlstens dia- och negativsamlingar.

Offert 016  Beställningar till förhöjt pris
Bilder från Rickard Sahlstens dia- och negativsamling.

Offert 017 Beställningar till förhöjt pris
Bilder från Rickard Sahlstens dia- och negativsamling.

Offert 018 Beställningar till förhöjt pris
Fiskebåtar från Jacky Leissners samling

Offert 019 Beställningar till förhöjt pris.
Temat för denna offert är Stena.

Offert 020 Beställningar till förhöjt pris.
Tema: OT-rederiernas fartyg

Offert 021 Beställningar till förhöjt pris.
Tema: Tore Granath

Offert 022 Beställningar till förhöjt pris.
Bildleverantörer: Jan-Erik Andersson & Lars Blomqvist.

Offert 023 Beställningar till förhöjt pris
Fotograf: Tore Granath

Offert 024 Beställningar till förhöjt pris
Fotograf: Jan-Erik Andersson

Offert 025 Sista beställningsdag är den 24 oktober 2018.
Fotograf: Lennart Ramsvik

Offert 026 Sista beställningsdag är den 15 januari 2019