SVENO MARINA lAmnar StrOmstad 19840604. Rickard Sahlsten