Välkommen till Klubb Maritim Göteborg
                               

                                                   

     Klicka på länkarna nedan som tar Dig till de olika sidorna.

     OBS! Nytt telefonnummer till Kajutan: 0790 457454

      

      Vår lokal KAJUTAN och hur Du kommer dit
 

      Mötesverksamhet

      Studiebesök o. dyl.  
 

      Biblioteket

      Foto-offerter
 

        Styrelsen

     
Enskilda medlemmars intressen och aktiviteter
 

                                                                  

 

        Kontakta webmaster